Hur man kopplar ljus

  • Stäng av strömmen: Stäng av huvudströmkällan vid säkringsbrytaren.
  • Identifiera ledningarna: Fasledning (brun) Neutral ledning (blå) Jordledning (grön/gul)
  • Anslut ledningarna:

Anslut den bruna ledningen från lampan till fasanslutningen.

Anslut den blå ledningen från lampan till neutralanslutningen.

Anslut den gröna/gula ledningen från lampan till jordanslutningen.

  • Testa anslutningen:

Om lampan tänds, stäng av strömmen igen och fortsätt med installationen.

Om lampan inte tänds kan det finnas ett problem. Kontakta oss för att få hjälp innan du fortsätter. E-post: contact@lassola.se

  • Fixera monteringsbeslaget: Markera borrhålen i taket. Borra hålen och sätt i väggpluggar. Fäst beslaget med skruvar.
  • Montera lampan: Sätt upp lampan på beslaget och dra åt eventuella skruvar.
  • Återställ strömmen: Slå på huvudströmförsörjningen igen och njut av din nya belysning.
Hur man installerar vägglampa
Hur man installerar hänglampa
Hur man installerar taklampa

Hur man kontrollerar flera färger

Hur man använder en strömbrytare för att styra en trefärgad lampa
Hur man använder fjärrkontrollen för att hantera ett dimbart ljus

IP Vattentätt och solenergi

Introductie van de waterdichtheidswaarde van de IP-classificatie
Introductie van de duur van het zonlicht